CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ủy ban MTTQ phường Thuận an vận động chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn

Nhằm tuyên truyền quán triệt trong cả hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể về ý nghĩa tầm quan trọng công tác chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường; đồng thời phát huy năng lực trong việc kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa phường, từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể phường tích cực tuyên truyền vận động các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường. Kết quả đến nay đã vận động được 29,94 tấn gạo, 1.220 phần quà, tổng trị giá 634,6 triệu đồng.

Tặng gạo và nhu yếu phẩm tại phường Thuận An

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể phường còn phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường nhận đỡ đầu 52 hộ nghèo, cấp phát 10kg gạo hàng tháng. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy chỉ đạo chi bộ khu vực Thới An 4 đăng ký mô hình Dân vận khéo nhận đỡ đầu 20 hộ nghèo, cận nghèo, cấp phát 10kg gạo và nhu yếu phẩm hàng tháng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đây là hoạt động thiết thực mà hệ thống MTTQ, các đoàn thể phường đã và đang nỗ lực thực hiện, nhằm góp phần chung tay với địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho một số bộ phận người dân trên địa bàn phường yên tâm lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.

 

Nguyễn Thị Hạnh