CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ kiểm tra thực hiện Kết luận 01

Trong 2 ngày, 25 và 26/7, Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ (là những địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống) về tình hình thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc" (Kết luận số 01). Tham gia Ðoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn và Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Đinh Trung Trực - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Thới Lai

Qua hơn 6 năm thực hiện (2015-2022), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 01, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều thức đa dạng, phong phú, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực. Phát huy tốt vai trò của người có uy tín tiêu biểu tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách về nhà ở, đất ở đối với người dân tộc; công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt; tổ chức thăm, chúc mừng và tặng quà cho các vị chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong các dân tộc nhân các dịp lễ Tết; phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống, tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc; xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Mô hình “Vận động đồng bào dân tộc tại chùa Khmer xã Định Môn, huyện Thới Lai về thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, mô hình trồng mảng cầu xiêm, nuôi ốc bưu và trồng môn súng của ông Đào Đức tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, mô hình “tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự” tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, mô hình CLB tuyên truyền pháp luật và HTX làng nghề truyền thống tại thị trấn Cờ Đỏ.v.v… Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc trên địa bàn giảm nhanh, bình quân còn dưới 2%.          

 

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQVN thành phố khảo sát thực tế tình hình đời sống của các hộ dân tộc Khmer tại KV Bình Yên, P. Trường Lạc, Q. Ô Môn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận những kết quả mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện đã đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01: Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận, huyện cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN trong công tác dân tộc; chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức hiệp thương phối hợp với các đoàn thể cùng cấp trong việc giúp đỡ các hộ nghèo người dân tộc thoát nghèo bền vững; củng cố kiện toàn Ban tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo; thường xuyên bám sát cơ sở, nhất là địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đồng bào dân tộc để phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

          Hà Giang