NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) và Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 30/6/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 12 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đến dự chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Văn Hiểu,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã triển khai tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 và bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát động Mặt trận các cấp đăng ký xây dựng 96 các công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Tính đến cuối tháng 5/2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã triển khai xây dựng và sửa chữa được 267 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tổng trị giá: 16.565.000.000 đồng, nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão, vận động và cấp phát tổng số 121.081 phần quà, 200 tấn gạo cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất do Covid-19, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… tổng trị giá 48.839.845.000 đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ, từng bước đi vào chiều sâu; công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Phạm Văn Hiểu đề nghị  Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản của Thành ủy.

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần đạt hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Đồng thời, tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ đạt kết quả cao nhất. Đối với hệ thống Mặt trận các cấp thành phố, cần bám sát hướng dẫn, chủ động chuẩn bị các nội dung công việc tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo tiến độ hoàn thành Đại hội cấp xã vào tháng 4, cấp huyện vào tháng 6, cấp tỉnh vào tháng 8 để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam vào quý IV năm 2023.

Nhân Hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức ký kết kết chương trình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và với Sở Công Thương thành phố Chương trình phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết Chương trình phối hợp với các đơn vị

          Thu Hiên