CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai

Trong hai ngày 24-25/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Đoàn giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai tại UBND quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn Giám sát; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn Phòng Ủy ban nhân dân; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân thành phố và đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đoàn giát sát khảo sát thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

Qua giám sát tại hai địa phương, đoàn ghi nhận kết quả triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương liên quan cải cách hành chính, cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC),..việc thực hiện công bố công khai bộ thủ tục hành chính, quy trình thời gian giải quyết giúp người dân và các đơn vị thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục cũng như giám sát, tránh nhũng nhiễu, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; … Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đo, một số trường hợp hồ sơ giải quyết TTHC ở lĩnh vực đất đai còn trễ hạn, một số hồ sơ trả lại cho người dân vì chưa đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định tương đối nhiều.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Riêng tại quận Ninh Kiều, Đoàn giám sát đã có buổi khảo sát thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Cái Khế và UBND quận Ninh Kiều.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận, ông Đinh Trung Trực đánh giá cao kết quả đạt được và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Đồng thời ông lưu ý địa phương cần hoàn thiện các nội dung báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; quan tâm những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, quan tâm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị  có liên quan như cơ quan Thuế, Ngân hàng,…chặt chẽ hơn, đảm bảo thời gian giải quyết TTHC, tránh gây phiền hà cho người dân, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho người dân thực hiện TTHC. Đồng thời, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện mức độ hài lòng, tạo niềm tin của người dân đối với bộ máy hành chính nhà nước, công khai minh bạch TTHC cũng là một trong những giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

                                 Chúc Xuân