NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Chiều 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (LHCTCHN) tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Nguyễn Trung Nhân - dự và chủ trì buổi lễ. 

Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, giai đoạn 2022-2025

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và BHXH thành phố sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chính sách BHXH, BHYT; cập nhật, thông tin kịp thời đến người lao động và Nhân dân những nội dung, quy định mới về BHXH, BHYT, BHTN; truyền thông các thông tin chỉ dẫn, kênh thông tin, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, qua đó nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân khi tham gia bảo hiểm.

 

Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022-2025

Giai đoạn 2022-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp với LHCTCHN thành phố trong việc tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với 6 nội dung cụ thể, như: Phối hợp trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phối hợp trong công tác Người Việt Nam ở nước ngoài và công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhân dân, nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cho biết, trong thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và LHCTCHN đã góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và đa dạng các mối quan hệ đối ngoại của thành phố, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, viện trợ phi chính phủ góp phần hiệu quả vào chính sách an sinh xã hội, phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT; trọng tâm là vận động “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được MTTQ và các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến địa bàn dân cư tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở những nội dung đã ký kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn BHXH, LHCTCHN sẽ cùng với MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và thành phố đã đặt ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực phát triển của ĐBSCL.

 

KKN