THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt nhân rộng mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng ngày 19/06/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt phối hợp với Phòng Tư pháp quận và Bảo hiểm xã hội quận tổ chức tuyên truyên phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chức việc Ban Trị sự và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) phường Thới Thuận. Đây là điểm chỉ đạo nhân rộng mô hình của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho tín đồ PGHH trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội quận Thốt Nốt tuyên truyền đến bà con tín đồ PGHH phường Thới Thuận các văn bản Luật như: Luật đất đai, Luật căn cước công dân năm 2023; tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị, bà con tín đồ PGHH hiểu rõ các nội các nội dung văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chấp hành và bảo vệ pháp luật, tham gia chấp hành tốt các quy định tại địa phương; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đất đai, quản lý hành chính và nâng tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH.

Thiên Hương