CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Thông Tin Liên Hệ

Thông tin liên hệ Cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG NHÂN

Chức vụ: Chủ tịch – Phụ trách chung

Số điện thoại: 0292 3690 333

Email: trungnhanct@gmail.com

Họ và tên: TỐNG VĂN NHỊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực, Phụ trách Văn phòng

Số điện thoại: 0913 683 964

Email: tvnhin@cantho.gov.vn

Họ và tên: ĐINH TRUNG TRỰC

Chức vụ: Phó Chủ tịch  – Phụ trách Ban DCPL

Số điện thoại: 0909 522 388

Email: dinhtrungtruc@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch – Phụ trách Ban Phong trào

Số điện thoại: 0918 684 872

Email: hangmttqct@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban DCPL

Số điện thoại: 090 7 464 556

Email: thanhnguyetn74@gmail.com

Họ và tên: TRẦN NGỌC HÀ

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

Số điện thoại: 0917 403 006

Email: ngochamtct@gmail.com

Họ và tên: LÊ NGUYỄN SINH NHỰT

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0909 979 745

Email: sinhnhut1977@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MUN

Chức vụ: Phó Ban DCPL

Số điện thoại: 0931 079 666

Email: nguyenvanmun66ct@gmail.com

Họ và tên: PHẠM THỊ THU HIÊN

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0903 980 004

Email: phamthithuhien1977@gmail.com

Họ và tên: DƯ ĐỨC HIỀN

Chức vụ: Chuyên viên tổng hợp

Số điện thoại: 0913 185 085

Email: djhien@gmail.com

Họ và tên: VÕ THỊ NGỌC LOAN

Chức vụ: Kế toán

Số điện thoại: 0907 510 528

Email: ngocloantdct1984@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG

Chức vụ: Chuyên viên ban Phong trào

Số điện thoại: 0918 062 476

Email: thanhhungmttp@gmail.com

Họ và tên: HOÀNG HÀ GIANG

Chức vụ: Chuyên viên ban DCPL

Số điện thoại: 0983 943 977

Email: 1985hhgiang@gmail.com

Họ và tên: BẠCH THỊ CHÚC XUÂN

Chức vụ: Chuyên viên ban DCPL

Số điện thoại: 0795 830 830

Email: chucxuanmtct@gmail.com

Họ và tên: CHÂU THỊ NGỌC BÍCH

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng (Văn thư lưu trữ)

Số điện thoại: 0947 521 725

Email: chauthingocbich725@gmail.com

Họ và tên: VÕ MINH HOÀNG

Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

Số điện thoại: 0919 099 786

Email: vominhhoang1224@gmail.com

Họ và tên: HÀ TRIỆU DUY

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0943 143 938

Email: hatrieuduy1974@gmail.com