THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

"Cuộc thi Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) từ ngày 17/7 đến ngày 06/8/2023.

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi 1

  • - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; người nước ngoài ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  • - Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

(1) Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

2. Nội dung thi

  • - Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng.
  • - Tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Hình thức thi

  • - Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).
  • - Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu hỏi liên quan đến nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán số lượt người dự thi.
  • Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), App Thông tin Tuyên giáo, Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Trang Thông tin đối ngoại điện tử.
4. Thời gian: đến hết ngày 06/8/2023