THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi thành phố Cần Thơ năm 2022

Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi thành phố Cần Thơ năm 2022 sẽ được tổ chức tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều, vào ngày 21/10/2022.

Đối tượng dự thi là Chủ tịch Mặt trận cơ sở đã được sơ tuyển từ cấp quận, huyện.

Nội dung thi bao gồm phần kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận và kỹ năng thuyết trình, cụ thể:

- Những vấn đề cơ bản về MTTQ Việt Nam (theo Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam); chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Cần Thơ lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Vị trí, vai trò, nhiệm vụ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam nói chung và chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch Mặt trận cơ sở nói riêng.

- Mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên các cấp.

- Công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo.

- Công tác tuyên truyền, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2022 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Mục đích của Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Mặt trận cơ sở. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện cho Chủ tịch Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.

Thanh Hùng