CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2022.

Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp với mức đóng góp ủng hộ tương đương 1 ngày lương hoặc 1 ngày công lao động trở lên; các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài thành phố tùy lòng hảo tâm không giới hạn mức ủng hộ.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 19/5 đến ngày 30/7/2022.

Ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, số 290, đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc chuyển vào tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 3761.0.9045303.91046 tại Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ.

Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chăm lo và cải thiện đời sống cho người nghèo; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tư liệu sản xuất,... giúp người nghèo nâng cao mức sống, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ốn định cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kế hoạch: /files/files/KH%20Van%20dong%20Quy%20VNN%20dot%201%20nam%202022.pdf

 

KKN