THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023)

Hôm nay 20/8, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023) - Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng cho hình ảnh đồng bào miền Nam trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20.

Bác Tôn đã sống và cống hiến trọn một đời cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Nhân cách ở Bác Tôn là sự gương mẫu, tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, là bài học thiết thân cho các thế hệ mai sau về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, về tài tổ chức, tập hợp lực lượng, về tinh thần đại đoàn kết.

Từ thời kỳ lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn đến những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, rồi 15 năm ngục tù Côn Đảo, trải qua 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và hai cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc,… trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ máy hay Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng; hết lòng vì nước, vì dân; sẵn sàng hy sinh, đặt lợi ích chung lên trên hết, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ khó khăn với mọi người. Chính sự lăn lộn, trải nghiệm trong cuộc sống gian khổ, sự gần gũi, thấu hiểu, sự chân thành và đầy nhiệt huyết đã hình thành khả năng vận động, tập hợp khối đại đoàn kết của Bác. Đồng thời, thực tiễn phong trào đấu tranh cách mạng đã giúp Bác tích lũy những kinh nghiệm quý báu về công tác vận động, đoàn kết, tập hợp những người bị áp bức để đấu tranh vì công lý và chính nghĩa.

Với những cống hiến to lớn của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên nhận được Huân chương Lê nin, Giải thưởng Lê nin “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”. Bác Tôn cũng là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Thu Hiên