CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 36 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 05 đến ngày 11/9/2022