CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 38 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 19 đến ngày 25/9/2022