CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 44 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022