CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 45 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 7/11 đến ngày 13/11/2022