CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 46 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022