CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 48 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 28/11 đến ngày 4/12/2022