CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Lịch công tác tuần 40 của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022