CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2022) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth).

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng với việc triển khai rộng rãi thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, cụ thể:

- Tổ chức Mit tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

- Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học hiệu quả đăng tải trên trang thông tin điện tử, bản tin công tác Mặt trận, trang Fanpage của Mặt trận và phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động tổ chức “Tháng hành động về môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Khẩu hiệu tuyên truyền “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

a. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.

b. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.

c. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

d. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo.

e. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

 

 

Thanh Hùng