THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Thốt Nốt: Phát động trồng cây xanh ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt vừa phối hợp tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình “Vận động Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, cơ sở thờ tự tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2024.

Bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quận Thốt Nốt tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt chọn khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng và khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên làm điểm thực hiện mô hình. Qua đó, phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở thờ tự, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các phường, tín đồ, nhân dân về lợi ích của việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo mỹ quan ở các cơ sở thờ tự. Đồng thời, thực hiện trồng cây xanh trên các tuyến kênh rạch...

Sau lễ phát động, Ủy ban MTTQVN quận cùng 2 địa phương và bà con tín đồ đã tham gia trồng 1.000 cây bần, cây sao trên tuyến kênh lộ số 28 ở khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng và trên tuyến kênh rạch Bà Mười, tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền ở khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên.

Nguồn: Báo Cần Thơ