CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Thư chúc Tết Trung thu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ năm 2022