CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong thành phố có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…).

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Thời gian dự thi: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến trước ngày nộp tác phẩm dự thi. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 01/10/2022 (theo dấu bưu điện).

Kế hoạch cũng nêu rõ, tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Giải thưởng Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022, bao gồm 55 giải thưởng, gồm: 05 giải A, mỗi giải trị giá 8.940.000 đồng; 10 giải B, mỗi giải trị giá 5.660.000 đồng; 15 giải C, mỗi giải trị giá 3.580.000 đồng và 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.490.000 đồng.

 

 

Thanh Hùng