THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Trung Kiên, Thốt Nốt giám sát công tác hòa giải tại Tổ hòa giải khu vực Lân Thạnh 1 và Qui Thạnh 2

Sáng ngày 04/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Kiên tổ chức giám sát công tác hòa giải tại Tổ hòa giải khu vực Lân Thạnh 1 và Qui Thạnh 2; đoàn giám sát do ông Nguyễn Thanh Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Kiên làm trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm Trưởng các đoàn thể, công chức Tư pháp - hộ tịch phường, cán bộ Tài chính kế toán phường; thành phần tiếp đoàn giám sát là các thành viên Tổ hòa giải khu vực Lân Thạnh 1 và Qui Thạnh 2.

Quang cảnh buổi giám sát công tác hòa giải tại khu vực Qui Thạnh 2

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Kiên đã triển khai một số nội dung, yêu cầu của buổi giám sát. Đại diện đơn vị được giám sát đã báo cáo lại những kết quả đã tổ chức triển khai thực hiện công tác hòa giải từ đầu năm đến nay, kết quả cụ thể: Số lượng, cơ cấu thành viên Tổ hòa giải đảm bảo theo yêu cầu, thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố kịp thời, trình độ chuyên môn của thành viên tổ ngày được nâng lên; Ủy ban nhân dân phường luôn quan tâm bố trí kinh phí, đảm bảo chi đúng, chi đủ cho các Tổ hòa giải, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác hòa giải tại khu dân cư.

Tổ hòa giải khu vực Lân Thạnh 1 tiếp nhận 04 đơn, hòa giải thành 03 đơn, không thành 01 đơn (đạt 75%); Tổ hòa giải khu vực Qui Thạnh 2 tiếp nhận 02 đơn hòa giải thành 02 (đạt 100%). Từ kết quả hòa giải, đã đánh giá được chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ; tạo được sự đoàn kết nội bộ nhân dân, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, hạn chế phát sinh mâu thuẫn phải đưa nhau ra tổ hòa giải; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.

Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình, kịp thời tổ chức hòa giải các mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân, trong thời gian tới ông Nguyễn Thanh Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Kiên, đề nghị các Tổ hòa tiếp tục giữ vững tiến độ tổ chức hòa giải kịp thời khi có đơn yêu cầu, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh việc hòa giải các mâu thuẫn khi chưa có đơn; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những bất đồng chính kiến, tích cực thi đua, hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phường đạt chuẩn đô thi văn minh năm 2024.

Nguyễn Thanh Trí