THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VĂN HÓA XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2014-2019

Chiều ngày 21/9/2017 cùng với Hội nghị sơ kết hoạt động quý 3/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Hội đồng tư vấn văn hóa xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 9 thành viên.

Đến dự Lễ ra mắt có Ông Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; đại diện hai Hội đồng tư vấn về Dân chủ Pháp luật, và Dân tộc – Tôn giáo, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 quận, huyện đến dự.

Để không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần lượt được thành lập các Hội đồng tư vấn được thành lập theo Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2012 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đến nay đã thành lập được 3 Hội đồng tư vấn: Dân chủ – Pháp luật, Dân tộc – Tôn giáo, Văn hóa – xã hội. Nhằm góp phần phát huy tốt chức năng tư vấn giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa – xã hội của thành phố nói riêng.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014-2019

Tại lễ ra mắt, Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phát biểu cảm ơn các vị đã tham gia Hội đồng tư vấn và chức mừng Hội đồng tư vấn đã chính thức ra mắt. Bà cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và phương pháp tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ và đề nghị các thành viên của Hội đồng tư vấn tích cực hoạt động giúp cho  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện tốt 05 nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc đã đề ra.

Các thành viên của Hội đồng tư vấnvăn hóa xã hội  chụp chung với Thường trực của hai Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật và Dân tộc – Tôn nhiệm kỳ 2014-2019

                                                                  Nguyễn Thanh Hùng – Ban Phong trào