THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn (Nhiệm kỳ 2014-2019)

Sáng ngày 20/12/2019, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu họp trực tuyến thành phố Cần Thơ do đồng chí Tống Văn Nhịn, phó chủ tịch thường trực chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện 3 hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật, Dân tộc – tôn giáo và Văn hóa – xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị

Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 7 Hội đồng (Hội đồng Dân chủ và pháp luật; Văn hóa- Xã hội; Khoa học- Giáo dục và Môi trường; Kinh tế; Dân tộc; Tôn giáo; Đối ngoại và Kiều bào) được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 17/3/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng số thành viên là 126 vị, số lượng thành viên của mỗi Hội đồng từ 16-20 vị.

Các Hội đồng tư vấn là lực lượng nòng cốt tham gia các Hội nghị giám sát, phản biện xã hội, góp ý, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án Luật; chủ động đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, các dự án luật, chính sách kinh tế, chương trình quốc gia về an sinh xã hội, các nội dung về Dân tộc, Tôn giáo, đề án chiến lược phát triển trên một số lĩnh vực của các bộ, ngành; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Các Hội đồng đã tích cực, chủ động phối hợp với nhau trên các lĩnh vực tư vấn, phát huy được trí tuệ, năng lực và sự nhiệt tình của các thành viên trong Hội đồng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế thuộc lĩnh vực của Hội đồng đảm nhận để nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân và các vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước…

Nhiều thành viên các Hội đồng tư vấn, tuy tuổi cao nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội và với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng tư vấn chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, do vậy, nhiều ý kiến đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của các Hội đồng tư vấn.

Đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó chủ tịch Thường trực chủ trì hội nghị

Cùng với đánh giá kết quả hoạt động thời gian vừa qua, các đại biểu còn thảo luận chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn. Trong đó, quan tâm đến việc thống nhất nguyên tắc để lựa chọn nội dung các vấn đề tư vấn, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của hội đồng tư vấn, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của hội đồng để đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của các hội đồng tư vấn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Mặt trận Trung Ương cũng như các tỉnh, thành phố sớm kiện toàn các Hội đồng tư vấn; mong muốn trong thời gian tới, các hội đồng tư vấn bám sát quy chế hoạt động, phát huy trách nhiệm, tổng hợp được trí tuệ, kinh nghiệm của các thành viên trong hội đồng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm sát với nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong hoạt động tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới./.

                                                                                             Trung Trực