THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2024

Sáng ngày 17/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng, đại diện các Ban xây dựng Đảng cùng 150 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Trưởng ban Công tác Mặt trận của quận Cái Răng.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận quận Cái Răng năm 2024 diễn ra từ ngày 17/6/2024 đến ngày 19/6/2024, các học viên đã được giới thiệu các chuyên đề: Hướng dẫn số 40/HD-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao năng lực công tác giảm nghèo; Chương trình số 62-CTr/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Kỹ năng nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; kỹ năng viết bài đăng cổng thông tin tử; Những nội dung cơ bản của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Công tác giám sát và phản biện xã hội…

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ báo cáo bài tại lớp tập huấn

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ báo cáo bài tại lớp tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Mặt trận cơ sở đã cập nhật một số nội dung mới, vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương. Ngoài ra, đây còn là dịp để cán bộ Mặt trận các phường và các Trưởng Ban Công tác Mặt trận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của địa phương; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Văn Mến