THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Cờ Đỏ: Xây dựng 40 căn nhà tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

(CT) - Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Cờ Đỏ và các tổ chức thành viên triển khai tốt chương trình thống nhất hành động năm 2023; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội... Công tác vận động xã hội hóa chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Kết quả, đã vận động 11.622 phần quà, với tổng trị giá hơn 8,3 tỉ đồng.

Bài Viết Liên Quan