THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ X!

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tham dự trực tuyến tọa đàm công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua-tầm nhìn cho giai đoạn tới

Ngày 04/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến về công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua –tầm nhìn cho giai đoạn tới chủ trì điểm cầu Trung ương Đ/c Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các bộ ngành Trung ương. Điểm cầu Cần Thơ Đ/c Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên ĐCT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Thành ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đại diện sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Tại buổi tọa đàm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền ngày càng sâu rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, lồng ghép trong các chương trình, hoạt động…về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, nhất là nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI về "tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” tới hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở; các tổ chức thành viên của Mặt trận, tới các tầng lớp nhân dân... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động từ cấp ủy, chính quyền trong việc quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức thành viên để tạo điều kiện cho hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố.

Đ/c Nguyễn Trung Nhân- UV ĐCT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Ủy viên BTV Thành ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì điểm cầu Cần Thơ

 

 Tham luận tại tọa đàm, thành phố Cần Thơ thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Mặt trận các cấp thành phố đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 04-CT/TW và Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân. Qua 10 năm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Sự phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương được thực hiện chặt chẽ, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại của thành phố.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, từng bước đổi mới về nội dung lẫn hình thức, tranh thủ sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương. Các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân được thực hiện tốt mang lại hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh thành phố Cần Thơ.

Mặt trận các cấp thành phố phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức trên nhiều lĩnh vực…. Tham gia các hoạt động thăm, tặng quà, khám chữa bệnh tại các nước Campuchia, Lào; thành phố duy trì các suất học bổng cho các sinh viên Campuchia, Lào tại trường Đại học Cần Thơ; quyên góp ủng hộ các nước bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định công tác đối ngoại nhân dân, nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên…Tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành ủy, phối hợp Ủy ban nhân dân, cùng các sở ngành liên quan chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết quốc tế, giao lưu hữu nghị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại cho bạn bè quốc tế hiểu và có cách nhìn toàn diện về đất nước con người, về quá trình phát triển, đổi mới và những thành tựu Việt Nam và thành phố Cần Thơ, cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác của Việt Nam với các nước./.

 

                                                                       Thanh Nguyệt

                                                              UVTT- Chánh Văn phòng